25 godina jačamo civilni, javni i privatni sektor

 

 

Kroz 25 godina rada Beogradska otvorena škola (BOŠ) je u svoje aktivnosti uključivala tri sektora društva – civilno društvo, čiji je i sama deo, javne institucije, kao i poslovni sektor. Na ovaj način, BOŠ se pozicionirao kao čvorište za razmenu iskustava i znanja između ova tri sektora, kao i za premošćavanje razlika koje se nekad čine nepremostivim između ovih delova društvenog organizovanja.

BOŠ jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora pružanjem stručnih, inovativnih i kvalitetnih usluga. Radeći sa akterima iz sva tri sektora, uvideli smo da je za stvaranje pozitivnih promena u društvu neophodno ostvariti savezništva između javnih institucija, različitih delova civilnog društva i kompanija. Takođe, potreba za sticanjem dodatnog znanja i usavršavanja zajednička je svim sektorima, te BOŠ nastoji da svoje iskustvo u unapređenju ljudskih resursa i upravljanju javnim politikama prenese i mreži svojih saradnika koja danas broji preko 500 organizacija civilnog društva, institucija i kompanija.

Dugogodišnje iskustvo u kreiranju obrazovnih programa, obuka, stručne, tehničke i finansijske podrške, kao i iskustvo u pružanju inovativnih usluga, BOŠ-u je pružilo mogućnost da odgovara na potrebe različitih sektora. Još sredinom devedesetih, ljudi koji su činili BOŠ nastojali su da izađu iz okvira akademske zajednice, tako što su kroz Odeljenje za građansko obrazovanje organizovali obuke za aktiviste organizacija civilnog društva i demokratski orijentisanih političkih partija. U vreme kada je trebalo stvoriti osnove za razvoj demokratskog društva, BOŠ je stvarao zajednicu smelih ljudi koji su se borili za život u slobodnom i otvorenom društvu. Pored odvažnih pojedinaca željnih znanja, BOŠ je oko sebe okupljao nevladine organizacije, obrazovne institucije, medije, institucije javne uprave, međunarodne organizacije, kompanije i druge aktere koji su nastojali da prevaziđu krizu u kojoj se društvo tada nalazilo.

Druga decenija rada u BOŠ-u obeležena je stvaranjem užeg interesovanja u oblasti istraživanja religije, informacionih tehnologija, evropskih integracija, karijernog vođenja i savetovanja, borbi protiv korupcije i transparentnost rada javne uprave. U BOŠ-u su formirani timovi ljudi koji su se bavili ovim temama, ali i nove organizacije civilnog društva koje su osnivali studenti i saradnici BOŠ-a. Ubrzo je započeta saradnja sa tadašnjom Kancelarijom za evropske integracije i programi obuke za predstavnike javne uprave u oblasti evropskih integracija. BOŠ je osnovao i svoj Tim za podršku koji je skoro deset godina pružao stručnu i tehničku podršku Ministarstvu omladine i sporta u oblasti omladinske politike i karijernog vođenja i savetovanja.

Krajem prve decenije 21. veka, BOŠ je proširio oblasti svog delovanja. Krenuli smo u još aktivnije zagovaranje evropske budućnosti Srbije, što je podrazumevalo i aktivno povezivanje države i poslovnog sektora. Kroz programe za unapređenje zapošljivosti mladih, BOŠ je uspostavio trajna partnerstva sa institucijama obrazovnog sistema, kompanijama i ministarstvima nadležnim za obrazovanje i zapošljavanje. Takođe, BOŠ stvara i mrežu saradnje sa aktivističkim organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom životne sredine, klimatskim promenama i energetskom efikasnošću.

Sa ciljem da podstakne upravljanje javnim politikama zasnovanih na podacima i proces pristupanja Srbije Evropskoj unije učini povoljnim po kvalitet života građanki i građana, BOŠ je kreirao programe za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i medija, institucija obrazovnog sistema, pre svega srednjih škola, zaposlenih u javnoj upravi, kao i obuke za jačanje kapaciteta kompanija koje svoj rad zasnivaju na principima društvene odgovornosti. U portfoliju sa više stotina obuka, prostor za institucionalni razvoj našlo je preko 500 kompanija, organizacija i institucija, a obučeno je više od 16800 pojedinaca. Da bi se to ostvarilo, BOŠ tim je proveo više od pola svoga veka obučavajući različite krugove građanskog društva zainteresovane za evropsku budućnost Srbije. Kada smo brojali dane provedene na obukama, došli smo do broja 4889.

Od početaka organizovanja obuka za jačanje kapaciteta koji su slikovito opisivane metodom „flipčart na leđa pa na put“, BOŠ danas ima razvijenu metodologiju rada sa svakim od sektora, a pored programa obuka, stručne i ekspertske podrške, BOŠ pruža i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva i medija u Srbiji i u regionu. Na ovaj način, nastojimo da istrajemo u nameri da narednih 25 godina rada obeležimo kroz saradnju sa civilnim, javnim i privatnim sektorom koji je gladan znanja, a sit bezvlašća, te kojima je najmanji zajednički imenitelj delovanja utemeljen u odgovornosti prema građanima i životnoj sredini koju svi delimo.

 

Ana Stevanović Zdravev

Koordinatorka projekata u Beogradskoj otvorenoj školi

2004

Obuka o timskom radu za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija 

2009

Obuka državnih službenika u okviru projekta "Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju" 

2012

Obuka o pisanju predloga praktičnih politika, Narodna skupština

2016

Obuka "Share and envision", na temu razvijanja liderskih veština, za predstavnike kompanija 

2017

Studijska poseta institucijama Evropske unije i organizacijama civilnog društva, u okviru projekta "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"